Sonraki Onceki Içerik

4. Şifreleme ve şifre çözümleme

Herşeyi yükledikten sonra ve istediğiniz gibi yapılandırdıktan sonra, şifrelemeye ve şifre çözmeye başlayabiliriz.

Şifrelerken veya şifre çözerken birden fazla gizli anahtar kullanımda olabilir. Eğer bu olursa aktif olan anahtarı seçmeniz gerekebilir. Bu -u UID seçeneğini kullanarak ya da --local-user UID seçeneğini kullanarak yapılabilir. Bu istenilen anahtarın öntanımlı anahtar yerine kullanılmasını sağlar.

Eğer alıcıyı değiştirmek istiyorsanız bu -r seçeneği veya --recipient seçeneği ile yapılabilir.

4.1 Şifreleme

Şifreleme için kullanılan komutlar

gpg -e Recipient [Veri]
veya
gpg --encrypt Recipient [Veri]
komutlarıdır. Başka birisinin siz olduğunu iddia etmesi riskinden sakınmak için gönderdiğiniz tüm şifreli şeyleri imzalamalısınız, imzalar bölümüne bakın.

4.2 Şifre çözümleme

Şifre çözümleme için kullanılan komutlar

gpg [-d] [Veri] 
veya
gpg [--decrypt] [Veri]
komutlarıdır. Çıktı stdout'a aktarılır fakat -o seçeneğini kullanarak sonucun dosyaya aktarılmasını sağlayabilirsiniz.


Sonraki Onceki Içerik